Privacy verklaring TV Dieren

Tennisvereniging Dieren (hierna: TV Dieren) respecteert de privacy van bezoekers van haar website.

TV Dieren doet haar uiterste best om zorgvuldig om te gaan met (geautomatiseerde verwerking van) persoonsgegevens.

TV Dieren heeft beleid geformuleerd en geïmplementeerd ten aanzien van de wijze waarop er dient te worden omgegaan met verwerking van deze persoonsgegevens.

Hierbij houdt TV Dieren zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de bijlage vind je de Privacy verklaring die is opgesteld in mei 2021

 

Privacyverklaring TV Dieren 2021.pdf