Privacy verklaring TV Dieren

Tennisvereniging Dieren (hierna: TV Dieren) respecteert de privacy van bezoekers van haar website. TV Dieren doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met (geautomatiseerde verwerking van) persoonsgegevens. TV Dieren heeft beleid geformuleerd en geïmplementeerd ten aanzien van de wijze waarop er dient te worden omgegaan met verwerking van deze persoonsgegevens. Hierbij houdt TV Dieren zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.