Onderhoud

TV Dieren kent een eigen groep onderhoud die bestaat uit de volgende leden: 
  • Jan ten Oever(coördinator)
  • Fred Vennik
  • Hans Jansen
  • Jets Vlemingh
  • Robert-Jan van Engelenburg
  • Wim Rethans
  • Hendrik Havinga
  • Sarel Bos
  • Jan Jonink
Recent hebben Melien Meurders, Sonja Hotho en Dolf Middelburg zich ook beschikbaar gesteld.
Meer mensen zijn altijd welkom. We hebben nog niet iedereen nodig gehad, maar reserve en met oog op drukkere tijden is dat alleen maar prettig. Uiteraard houden we rekening met uw beschikbaarheid.
 
Het onderhoud wordt momenteel uitgevoerd op dinsdag- en vrijdagmiddag om 13.00.
Een belangrijke taak is de banen vrij te houden van organisch materiaal (en andere rommel), wat op den duur aanleiding geeft tot mos- en algenvorming. Dit heeft een sterk negatieve invloed op de waterdoorlatendheid.
 
Daarnaast is het slepen van belang om het zand goed te verdelen en de pool rechtop te houden. Het slepen en vegen op baan 1-5 kost zeker een half uur.
Het slepen is het prettigst als het in lange banen kan gebeuren, over de hele lengte dus. Baan 9 is dan wel beschikbaar(die doen we aansluitend), en straks met baan 7 en 8 krijgen we meer ruimte.
Op de genoemde middagen is het in ieder geval voorlopig tussen 13.00 en 13.45 lastig spelen.
Bij ruime bladval zal het nog wat langer duren.
De duur van het gehele middagonderhoud wisselt, momenteel minimaal ruim 1.5 uur bij weinig of geen blad, maar straks met de banen 7-9 en 10-11 erbij, zal dat duidelijk langer zijn.
Ik kan me voorstellen dat er rond die tijd, en na voortschrijdend inzicht?, een aanpassing in het schema moet komen, rekening houdend met zowel de belangen van de tennissers, de tennisleraar en van onze vrijwilligers.
 
We hopen dat het gewaardeerd wordt en we rekenen op enig begrip met betrekking tot de hinder die het soms kan opleveren.
 
 
Het bestuur is voornemens om 1x per jaar groot onderhoud(professioneel) te laten uitvoeren op zowel de grasbanen als de gravelbanen.
 
Mede namens de vrijwilligers,
Jan ten Oever