Privacy policy

Als je lid ben geworden van onze vereniging worden er persoonsgegevens van je verzameld. Graag leggen we je uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt en gebruikt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de verschillende informatie platformen die gebruikt worden door de vereniging.

Lid van de vereniging TV Dieren

Als je lid bent van de vereniging TV Dieren beschikt de vereniging over bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. De vereniging stuurt deze gegevens door naar de KNLTB en die koppelt deze gegevens aan een bondsnummer. Dit nummer wordt gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden; onder andere voor het maken van je KNLTB- spelers pas. Verder gebruiken we je gegevens voor het innen van de contributie.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hierboven worden beschreven.

Derden

Jouw gegevens worden niet door ons gedeeld met sponsoren of andere instanties, uitgezonderd Polysport en de KNLTB. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door de vereniging aan derden verkocht of met ze gedeeld. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en (online) bronnen die op onze platformen worden genoemd.

Beveiliging

Het bestuur zorgt ervoor dat we je persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. Je kunt ons ook altijd verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen. Als je het lidmaatschap opzegt dan worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Voor meer informatie en vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met info@tvdieren.nl.

Dit privacyreglement is opgesteld op 26-04-2018.

Actviteiten

Tennismaatje gezocht!

Hier wordt aan gewerkt.

Lees meer
made by Nickywiesbrock.nl