Loading...

Nieuws TV Dieren ontvangen?

Wil je TV Dieren volgen via Twitter?

Volg ons via @TV_Dieren

banen bespeelbaar ?

Volg @TV_Dieren op Twitter

 

Het weer

Welkom

Hartelijk welkom op de website van TV Dieren. De website is voor onze vereniging de uitgelezen manier om onderling te communiceren. Via de meest actuele informatie proberen we elkaar op de hoogte te houden van al datgene wat er binnen onze vereniging speelt. Binnen onze club, met ongeveer 550 leden, gebeurt veel. Juist bij zoveel leden is communicatie erg belangrijk. We hopen dan ook dat deze website bijdraagt aan een zo optimaal mogelijke communicatie.

Nieuws

ALV maandag 27 maart om 20.00 uur
Het bestuur van Tennisvereniging Dieren nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017 om 19.45 uur in ons sportcafé.

Statutair is bepaald dat er alleen besluiten kunnen worden genomen in een vergadering waarin tenminste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn en dat is in het verleden altijd het geval geweest, zal er een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden gehouden, waarvoor u bij deze eveneens bent uitgenodigd.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag
27 maart 2017 om 20.00 uur in ons Sportcafé.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van.21 nov. 2016

Klik HIER voor de notulen.

3. Mededelingen bestuur

4. Sponsorbeleid voor de komende jaren

5. Bespreking resultaten 2016

6. Verslag kascontrolecommissie.
Vaststelling jaarrekening 2016
vragenstellen over de jaarrekening 2016
nieuwe kascontrolecommissie

7. Goedkeuring en decharge voor het gevoerde beleid van het bestuur

8. Mededelingen Polysport

9. Rondvraag en sluiting .

Na afloop is gelegenheid voor samenzijn en het nuttigen van een drankje.
· Mark op 21/03/2017 · Afdrukken